WHATSAPP RANDEVU
Başa
HAKKIMIZDA İLETİŞİM MENU

UZMAN KADRO » Prof. Dr. Sinan TOZOĞLU

Profesör Sinan Tozoğlu

Prof. Dr. Sinan Tozoğlu diş hekimi olarak Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Bologna koordinatörlüğü, Erasmus ve Mevlana programları gibi alanlarda akademik görevler yapmıştır. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kuruluşuna katkıda bulunmuş, Dekan yardımcılığı yapmış, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmüştür. Akdeniz Üniversitesi senato üyeliği ile birlikte çeşitli koordinatörlüklerde çalışmıştır.

Hem diş hekimliği öğrencilerine hem de Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi asistanlarına eğitimler vermiş, danışmanlıklar yapmıştır.

Türkiye ile birlikte Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde yer alan uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, yapmış olduğu bu yayınlar atıflar almıştır. Bilimsel dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve hakemlik görevlerini sürdürmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara davet edilmiş ve sunular yapmıştır.

Diş ve çeneleri içeren yüz nakillerinde yer almıştır

Başlıca İlgi Alanları:

• İmplantoloji,
• Kemik yetersizliklerinde implant tedavilerinin uygulanabilirliliği,
• İmplantların hızlı osseoentegrasyonu, kemik greftleri,
• Organ nakli,
• Gömülü dişler ve diğer dentoalveoler işlemler,
• Çene eklemi (TMJ) hastalıklarında cerrahisiz tedaviler,
• Artroskopik ve ileri cerrahilerin uygulanması,
• Ortognatik cerrahi ve çene uyumsuzluklarının cerrahi destekli tedavileri,
• Çene kistleri,
• Çene tümörleri,
• Çene kırıkları ve rezorbe olabilen plaklar,
• Yara iyileşmesinin hızlandırılması,
• Gülüş tasarımı,
• Estetik diş hekimliği,
• İmplant üst yapı uygulamaları (İmplant Üstü Sabit ve Hareketli Protezler ),
• Kron (kaplama diş)-Köprü Protezleri (Zirkonyum, cam seramik, metal destekli),
• Hareketli Protezler (Total ve parsiyel protezler ),
• Hassas Tutuculu (çıt-çıtlı) Kron ve Protezler,v • Bilgisayar Destekli Uygulamalar (CAD-CAM ),
• Diş Üstü (Overdenture) Protezler,
• Çene-Yüz Protezleri (Obtüratör, Göz–Kulak Protezleri, Horlama Apereyi),
• Laminate Veneer,
• Post-core,
• Adeziv fiber köprüler (diş kesmeden köprü yapımı),
• Porselenlerin ağız içinde tamiri,
• Doğuştan çok diş eksiği olan çocuk hastaların protezleri,
• Geriatri (ileri yaşlı) hastaların protetik diş tedavileri

Yurt Dışı Tecrübesi:

• Maxillofacial Surgery, University of Florida (Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri)
• Baptist Hospital (Miami, Amerika Birleşik Devletleri)
• Pain Center, University of Florida (Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri)
• Mayo Clinic, (Minnesota, ABD) gibi yerlede çalışmalar yapmıştır.

Üye Olduğu Kuruluşlar:

• Çene cerrahisi ve implantoloji alanında ACOMS (American College of Oral and Maxillofacial Surgeons),
• EACMFS (European Assciationfor Cranio Maxillo Facial Surgery),
• TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği),
• ACBID (Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği),
• ITI (International Team for Implantology),
• IADR (International Association for Dental Research)