WHATSAPP RANDEVU
Başa
HAKKIMIZDA İLETİŞİM MENU

UZMAN KADRO » Uzm. Dr. Dt. İlkay ALTINTEPE

Uzm. Dr. Dt. İlkay ALTINTEPE

Uzm. Dr. Dt. İlkay ALTINTEPE çocuk diş hekimliği alanında çalışmalarını sürdürmektedir. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. Aynı yıl Karadeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2016 yılında "Chlorhexidine, Benzalkonium Chloride Ve Propolis İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel, Sitotoksik, Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi" başlıklı doktora tezini savunarak doktora eğitimini tamamlamış ve çocuk diş hekimi ünvanını almıştır. Doktora eğitimi devam ederken 2013 yılında uzman olarak atandığı Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2016-2018 yılları arasında uzman doktor olarak, 2018-2022 yılları arasında ise öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir. 2022 yılında akademik hayatına ara veren Uzm. Dr. Dt. İlkay ALTINTEPE hastalarına kendi muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Akademik hayatı süresince çeşitli bilimsel toplantılara katılarak sözlü ve yazılı sunularda bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Tuzuner T., Ulusoy A.T., Baygin O., Altintepe İ., Yalcin I., Yahyaoglu G., et al.,"Direct and Transdentinal (Indirect) Antibacterial Activity of Commercially Available Dental Gel Formulations against Streptococcus mutans", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.22, pp.397-401, 2013

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Kurt A. , Tüzüner T. , Altintepe İ., Aydınoğlu S., Sökmen M., "The Effect of Heat Application On Fluoride Release In Antibacterial Added Glass İonomer Cement", Cumhuriyet Dental Journal, cilt.22, ss.218-215, 2019

2. Tuzuner T., Ulusoy A.T., Baygin O., Yahyaoglu G., Altintepe İ., Yalçin İ., "Kavite dezenfeksiyonu amacı ile kullanılabilen ticari antibakteriyel jellerin mikro-gerilme bağlanma dayanımı üzerine etkinliklerinin değerlendirilmesi", Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, ss.288-296, 2012

KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1. Yağmur B., Altintepe İ., "Çocuklarda Uyku Bruksizmi", in: Sağlık bilimleri alanında akademik çalışmalar-2, Evereklioğlu C., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.365-378, 2020

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

1. Altintepe İ., Yağmur B., "Diş Hekimliği Öğrencilerinin Yenilikçi Bir Sağlık Çalışanı Olma Konusuna Bakışı", Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 26-29 Şubat 2020, pp.174-174

2. Altintepe İ., Tüzüner T. , Buruk C.K., Değer O. , Çakiroğlu T.N. , "Çeşitli Antibakteriyeller İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel ve Mikrosertlik Özellikleri", 26. Uluslarası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2019, pp.1-1

3. Altintepe İ., Aytekin Z., "Çocuklarda ve Adölesanlarda Periodontal Hastalıklar", 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.1-1

4. Tüzüner T. , Altintepe İ., Kurt A., Kuşgöz A., Pürçek G. , "Chlorhexidine/cetrimide karışımı ile kombine edilmiş cam iyonomer simanın mikrosertlik değerleri üzerine ısı uygulamasının etkisi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.105-105

5. Aydinoğlu S., Kuşgöz A., Altintepe İ., Yeşilyurt C., Koyutürk A.E., "Yaşlandırılmış fiberle güçlendirilmiş kompozitin tamir potansiyeli", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.102-102

6. Altintepe İ., Tüzüner T. , Kurt A., Baygin Ö., Pürçek G. , "Chlorhexidine ve benzalkonium Chloride ile kombine edilmiş cam iyonomer simanın mikrosertlik değerleri üzerine ısı uygulamasının etkisi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.107-107

7. Kurt A., Tüzüner T. , Altintepe İ., Aydinoğlu S., Sökmen M. , "Cetylpridinium chloride ile kombine edilmiş cam iyonomer simanın florür salımına ısı uygulamasının etkisi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.106-106

8. Güçlü Z.A., Tüzüner T. , Öznurhan F. , Baygin Ö., Altintepe İ., Buruk C.K., "Antıbacterıal Actıvıty Of Resın Modıfıed And Hıgh Vıscosıty Glassıonomer Cements Contaınıng Chlorhexıdıne Dıacetate/Cetrımıdemıxtures Agaınst Streptococcus Mutans", 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi & 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.51-51

9. Kuşgöz A., Kayipmaz S., Bayram M., Altintepe İ., Yalçin İ., Bayrak S. , "Ectopic Eruption of First Permanent Molars in a Turkish Subpopulation", FDI 101st Annual World Dental Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, pp.1-1

10. Altintepe İ., Yalcin I., Tuzuner T., Baygin O., Arslan İ., Özel M.B., "Daimi Üst Orta Kesici Dişler Bölgesinde Geminasyona Bağlı Yer Darlığının Düzeltilmesine Yönelik Endodontik ve Estetik Yaklaşım: Olgu Sunumu", Türk Pedodonti Derneği 19. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2012, ss.174-174

DESTEKLENEN PROJELER

1. "Çeşitli Işık Kaynaklarının ve Farklı Işınlama Sürelerinin Kullanımı Sonrası Oluşan Isı Etkisi İle Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Simanların Uzun Dönem Mikrosertlik ve Fluorid Salım Özelliklerindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2015.53007.111.06.01, Araştırmacı, 2017

2. "Chlorhexidine, Benzalkonium Chloride Ve Propolis İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel, Sitotoksik, Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, TDK-2015-107, Araştırmacı, 2016

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR

I. 26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, , Ekim 2019

II. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Nisan 2019

III. 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kasım 2015

IV. Türk Pedodonti Derneği 19. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2012

V. 2. TÜBA Kök Hücre Kursu ve 6. TÜBA Kök Hücre Sempozyumu , Ankara, Haziran 2011